Hoa khai trương văn phòng thường mang theo nhiều ý nghĩa và tượng trưng trong việc chào đón sự mở cửa của một văn phòng mới hoặc công ty. Hoa Khai Trương Văn Phòng
or